Flexibele werkduur

Flexibele werkduur

Op grond van artikel 5.6 van de cao kunt u ervoor kiezen om 2 uur langer of 2 uur korter te werken dan de standaard werkweek van 38 uur. Als u 40 uur per week werkt, bouwt u 96 extra verlofuren per jaar op. Werkt u 36 uur, dan levert u 96 verlofuren in. Als u geen keuze maakt, geldt de standaardwerkweek van 38 uur met bijbehorend verloftegoed van 232 uur.
Werkt u in deeltijd, dan geldt de regeling naar rato van uw aanstellingsomvang. Werktijden worden afgerond op halve uren.

Uitzondering
Uitgezonderd van deelname zijn medewerkers die gebruik maken van een seniorenregeling.

Voorbeelden van flexibele werkduur

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van werkweken met de bijbehorende keuzemogelijkheden voor de flexibele werkduur en verlofopbouw. Meer voorbeelden kunt u vinden in bijlage G van de cao.


Aanstellings-uren Aanstellings-percentage Feitelijke werkuren Verlofopbouw +/- Totaal verloftegoed
38 100% 40 +96  328
100% 38 0  232
100% 36 -96  136

Duur

De afspraak voor een flexibele werkduur maakt u met uw leidinggevende. U kunt daarbij gebruik maken van het formulier flexibele werkduur. Als er zich omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken de afspraak te herzien, overlegt u met uw leidinggevende.

Opname

U wordt geacht het opgebouwde verlof in de loop van het jaar op te nemen. In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om met toestemming van de mandaathouder een deel van het opgebouwde tegoed opzij te zetten voor een langere verlofperiode, de zogenaamde meerjaren spaarvariant. U spaart dan gedurende een periode van 3, 4 of 5 jaar. Jaarlijks kunt u maximaal 72 verlofuren inzetten. Meer informatie over de meerjaren-spaarvariant.

Flexibele werkduur tijdens ziekte

De gemaakte afspraak over de omvang van de werkweek blijft ongewijzigd geldig tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid. De verrekening van de met de afspraak gemoeide vakantie-uren met het verloftegoed wordt begrensd tot en met zes maanden na de eerste ziektedag.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in artikel 5.6 van de cao

Gerelateerde informatie

Verlofurenomzetten in extra inkomen
Meerjaren-spaarvariant
Verlofrechten

Formulier

Aanvraagformulier flexibele werkduur
 

Laatst Gewijzigd: 28-04-2016