P&O Nieuws 8 maart 2016

Belastingaangifte internationale medewerkers

Het is weer de tijd van de jaarlijkse belastingaangifte. Voor onze internationale medewerkers kan dat een extra uitdaging zijn. De Universiteit Leiden heeft prijsafspraken gemaakt met LIMES International. Dit betekent dat onze internationals zich voor een zeer gunstig vast tarief kunnen laten ondersteunen in de jaarlijkse aangifte. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in een eerder gepubliceerd Engelstalig nieuwsbericht.


Verhuispremie

Met ingang van 2 maart jl. geldt de Verhuiskostenregeling Universiteit Leiden 2016. Nieuw is de verhuispremie. Deze premie is geïntroduceerd vooruitlopend op het Milieubeleidsplan van de Universiteit Leiden dat binnenkort zal worden vastgesteld. U kunt in aanmerking komen voor de verhuispremie wanneer u verhuist en uw reisafstand woon-werk daardoor aanmerkelijk vermindert, en daarmee de CO2-uitstoot door vervoer. Welke voorwaarden precies gelden, vindt u op de pagina over verhuiskosten. De Verhuiskostenregeling Universiteit Leiden 2016 is door het College van Bestuur vastgesteld op 1 maart 2016, na overeenstemming met het Lokaal Overleg op 18 februari 2016.

Wijziging regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer

Met ingang van 2 maart 2016 is artikel 4 van de regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer gewijzigd. De tegemoetkoming wordt gestaakt als iemand langer dan 30 dagen afwezig is geweest wegens ziekte. Door de wijziging herleeft de volledige tegemoetkoming bij arbeidsgeschiktheid van 25% of meer.

Nieuwe regeling tegemoetkoming kosten beeldschermbril

Met ingang van 2 maart 2016 geldt de nieuwe regeling tegemoetkoming kosten beeldschermbril. De tegemoetkoming in de kosten van een beeldschermbril is verhoogd en de eventuele kosten van het oogonderzoek bij een opticien worden vergoed.
U kunt in aanmerking komen voor de tegemoetkoming als u minimaal 2 uur per dag beeldschermwerk verricht en normale oogcorrectiemiddelen niet voldoen voor uw beeldschermwerk.
De Regeling tegemoetkoming kosten beeldschermbril Universiteit Leiden 2016 is door het College van Bestuur vastgesteld op 1 maart 2016, na overeenstemming in het Lokaal Overleg op 18 februari 2016.

Nieuwe regeling disciplinaire maatregelen

Met ingang van 2 maart 2016 treedt de nieuwe Regeling disciplinaire maatregelen in werking. De Regeling disciplinaire maatregelen Universiteit Leiden 2016 is door het College van Bestuur vastgesteld op 1 maart 2016, na overeenstemming in het Lokaal Overleg op 18 februari 2016.

Nieuw trainingsaanbod ICLON

Het ICLON heeft zijn trainingsaanbod uitgebreid met de volgende trainingen:

Inclusive education: reaching all your students
De focus van de training ligt op het betrekken van alle studenten bij je onderwijs. De training start op 10 mei en omvat twee bijeenkomsten.

Making and using video clips for educational purposes
In deze praktische training leer je hoe videomaterialen je onderwijs kunnen verrijken. De training start op 22 maart en omvat drie bijeenkomsten.

Beide trainingen zijn kosteloos voor medewerkers van de Universiteit Leiden en LUMC. Inschrijven voor reguliere trainingen is ook nog mogelijk.

Het ICLON biedt trainingen aan die docenten kunnen ondersteunen tijdens het doorlopen van hun BKO-traject. Deze trainingen zijn ook zeer geschikt voor docenten die geen BKO-traject doorlopen, maar die zich verder willen verdiepen in een van deze onderwerpen.
• Werkgroepen begeleiden, start 24 maart
• Blended Learning, start 5 april 
• Toetsen en beoordelen, start 4 mei
• Scripties begeleiden, start 19 april
• Blackboard voor gevorderden, diverse startmomenten

Voor promovendi en student-assistenten met een onderwijstaak heeft het ICLON ook diverse trainingen:
• Startcursus didactische basisvaardigheden, diverse startmomenten
• Blackboard voor gevorderden, diverse startmomenten

Alle trainingen worden zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden. Daarnaast kunnen alle trainingen ook als maatwerktraject op locatie gegeven worden. 

Laatst Gewijzigd: 07-03-2016