P&O Nieuws 8 december 2015

Salarisverhoging

Op 26 november jl hebben cao-partijen afspraken gemaakt over de uitvoering van de loonruimteovereenkomst sector WO. Per 1 september 2015 worden de salarissen met 1,25% verhoogd, en per 1 januari 2016 nog eens met 1%. Ook zijn afspraken gemaakt over een eenmalige uitkering, zoals gemeld in het nieuwsbericht 'Salarisverhoging'. De definitieve salaristabel per 1 januari 2016 is beschikbaar op de pagina Salarisschalen.


Enquête internationalisering

Dank aan alle internationals van de Universiteit Leiden die een bijdrage hebben geleverd aan de enquête van eind oktober. Dankzij uw input hebben wij voldoende handvatten voor vervolgacties.

De top-3 aan onderwerpen:
• Verbetering van informatie en communicatie
Aangegeven is dat meer uitgebreide informatie over specifieke Nederlandse zaken wenselijk is, alsook meer aandacht voor tweetaligheid binnen de universiteit. Ook is behoefte aan een 'go-to-point' voor specifieke persoonlijke ondersteuning bij vragen.
• Housing 
Zeker gezien de krappe woningmarkt in de Randstad wordt meer ondersteuning en informatie over huisvesting vanuit de universiteit gewenst.
• Social Settling in
Er bestaat behoefte aan sociale activiteiten met zowel internationals als Nederlanders.

Laatst Gewijzigd: 08-12-2015