P&O Nieuws 1 juli 2016

Resterende loonsverhoging vanaf september 2016 uitbetaald

De 14 universiteiten, verenigd in de VSNU, besluiten uitvoering te geven aan de nog resterende loonsverhoging uit het in de zomer van 2015 gesloten loonruimteakkoord voor de publieke sector. Ondanks het feit dat het nog niet gelukt is een nieuwe cao voor de Nederlandse universiteiten af te sluiten, is het Algemeen Bestuur van de VSNU van mening dat de universitaire medewerkers nu recht hebben op deze salarisverhoging.

Met terugwerkende kracht
In het loonruimteakkoord uit 2015 is afgesproken dat in de publieke sector in de jaren 2015-2016 een loonsverhoging van in totaal 5,05% wordt doorgevoerd. De universiteiten hebben in 2015 en 2016 reeds loonsverhogingen doorgevoerd van in totaal 4,25%. De universiteiten hebben nu besloten de resterende loonsverhoging van 0,8% met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 uit te voeren. Deze verhoging kan pas worden uitgevoerd vanaf de betaling van de salarissen in de maand september 2016.

Lees meer
Persbericht VSNU


Laatst Gewijzigd: 06-07-2016