P&O Nieuws 31 mei 2016

Nieuwe regeling buitengewoon verlof

Met ingang van 1 juni 2016 geldt de nieuwe regeling buitengewoon verlof. Deze regeling vormt een aanvulling op hetgeen geregeld is in de Wet Arbeid en Zorg, de Arbeidstijdenwet en in de cao NU.

Familie- en overige omstandigheden
In de nieuwe regeling zijn enkele verlofrechten in verband met familie- en overige omstandigheden veranderd, bijvoorbeeld het verlof in verband met het huwelijk van de werknemer, het aangaan van een geregistreerd partnerschap en het aangaan van een notarieel samenlevingscontract. Dit laatste is nieuw opgenomen.

Bevalling van de partner
Voor verlof in verband met de bevalling van de partner van de werknemer wordt in de nieuwe regeling expliciet naar de Wet Arbeid en Zorg verwezen. Dit betekent dat de werknemer recht heeft op (calamiteiten)verlof voor de bevalling zelf, op 2 dagen kraamverlof na de geboorte en op 3 dagen zogenoemd vaderschaps- / partnerverlof. Deze 3 dagen worden, in afwijking van de Wet Arbeid en Zorg, op grond van de Regeling buitengewoon verlof Universiteit Leiden 2016 volledig doorbetaald. Ook wordt het opgenomen verlof op grond van de nieuwe universitaire regeling niet in mindering gebracht op eventueel later op te nemen ouderschapsverlof.

Vervallen
Vervallen is het recht op een werkdag buitengewoon verlof bij het 25, 40 en 50 jarig dienstjubileum van de werknemer. Dit geldt ook voor het recht op buitengewoon verlof bij overlijden van familie in de 3e of 4e graad.

De Regeling buitengewoon verlof Universiteit Leiden 2016 is door het College van Bestuur vastgesteld op 10 mei 2016, na overeenstemming in het Lokaal Overleg op 21 april 2016.

Zie ook
Buitengewoon verlof
Lokaal Overleg
CAO NU


Laatst Gewijzigd: 31-05-2016