P&O Nieuws 26 april 2016

Nieuwe regeling zwangerschapsverlof bij tweeling of meerling

Als een medewerkster een tweeling of meer kinderen verwacht, kan zij eerder met zwangerschapsverlof: 10 tot 8 weken voordat ze is uitgerekend. De medewerkster dient uiterlijk 8 weken voor de verwachte bevallingsdatum met verlof te gaan. Daarbij wordt teruggeteld vanaf de dag ná de verwachte bevallingsdatum.

De dag waarop iemand bevalt hoort nog bij het zwangerschapsverlof. Het bevallingsverlof begint de dag na de bevalling. De medewerkster kan tussen de 10 en 8 weken voor de bevalling stoppen met werken. Deze periode van 2 weken heet de flexibiliseringsperiode. Als zij tijdens de flexibiliseringsperiode blijft doorwerken, dan kan ze deze dagen niet optellen bij het bevallingsverlof.

De nieuwe regels voor meerlingen zijn ingegaan per 1 april 2016 en gelden zodoende voor medewerksters met een uitgerekende datum vanaf 26 mei. Er is tot 9 juni sprake van overgangsrecht. Neem contact op met HRM als iemand die zwanger is van een meerling is uitgerekend tussen 26 mei en 9 juni.

Kinderen te vroeg geboren
Bevalt de medewerkster eerder dan de uitgerekende datum en heeft haar zwangerschapsverlof daardoor korter dan 6 weken geduurd, dan kan zij de gemiste dagen van het zwangerschapsverlof optellen bij het bevallingsverlof. Dit is echter alleen mogelijk als het zwangerschapsverlof minder dan 6 weken heeft geduurd.

Ziek voor zwangerschapsverlof

Als de medewerkster ziek is wanneer ze al met verlof had mogen gaan (tussen 10 en 8 weken voor de dag ná de uitgerekende bevallingsdatum), dan tellen deze dagen mee voor het zwangerschapsverlof.


Laatst Gewijzigd: 26-04-2016