P&O Nieuws 20 oktober 2015

Volgende leergang Academisch Leiderschap

Dit najaar start de voorbereiding voor de 13e leergang Academisch Leiderschap, die in 2016 van start zal gaan. De uitvoering van de leergang is in handen van mevrouw drs. B. (Barbara) Takacs en de heer drs. B. (Ben) Verheijden (voorheen De Baak, nu samenwerkend onder de naam Takacs en Verheijden). 
 
De leergang is bedoeld voor wetenschappers die recentelijk een nieuwe of een zwaardere bestuurlijke rol (wetenschappelijk directeur of vergelijkbaar) op zich hebben genomen, dan wel dat op afzienbare termijn zullen doen, en die niet eerder aan de leergang of aan een voorganger ervan hebben deelgenomen. Ook niet-wetenschappers met een vergelijkbaar zware functie kunnen deelnemen.

Het College van Bestuur vraagt aan faculteitsbesturen om in november kandidaten voor de leergang voor te dragen. Als u tot de doelgroep behoort en geïnteresseerd bent, kunt u hierover uiteraard ook zelf contact opnemen met uw faculteitsbestuur.


Eerste uitbetaling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer

Sinds 1 juni 2015 is er een nieuwe regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer. Het is nu zover dat de benodigde aanpassingen van het salarissysteem gereed en getest zijn. Bij de salarissen van oktober zal de uitbetaling van de tegemoetkoming voor het eerst plaatsvinden. Het betreft de betaling over de hele periode vanaf 1 juni tot en met oktober.

Heeft u naar aanleiding van deze uitbetaling vragen of opmerkingen, kunt u daarmee terecht bij de afdeling P&O van de faculteit of dienst waar u werkzaam bent.

LDE-proeverij gezamenlijk trainingsaanbod

Op donderdag 5 november kun je kennismaken met het gezamenlijke trainingsaanbod voor medewerkers van de LDE-instellingen (Leiden, Delft, Erasmus Rotterdam). De LDE-instellingen hebben sinds 1 januari 2014 het eigen trainingsaanbod opengesteld voor alle medewerkers van de drie universiteiten. Dat betekent dat je als medewerker uit nog meer verschillende trainingen kunt kiezen. Maar ook dat de onderlinge uitwisseling met collega’s van de andere universiteiten wordt vergroot. Schrijf je nu in, deelname is kosteloos.

De kennismaking met het vernieuwde, gezamenlijke trainingsaanbod (en natuurlijk met je collega’s van de andere universiteiten) gebeurt in de vorm van een ‘proeverij’. Er zijn verschillende workshops die zijn afgeleid van bestaande trainingen van de drie LDE-universiteiten en die geleid worden door de huidige trainers. Er is bovendien ruimte voor een (advies)gesprek over jouw ervaringen, ambities en leervragen. 

Kom Leren, Delen en Ervaren en schrijf je snel in!

Dag: 5 november 2015
Tijd: 13:00-17:30 uur
Plaats: Sport & Cultuur, Mekelweg 8-10, Delft (ontvangst in de Foyer)

Het programma is online te vinden en inschrijven is mogelijk via een mail naar HRopleidingen@tudelft.nl. Op dit adres of de website kun je ook terecht voor vragen of suggesties.

Laatst Gewijzigd: 19-10-2015