P&O Nieuws 15 september 2015

Nieuwe verhuiskostenregeling per 1 september 2015

Het College van Bestuur heeft een nieuwe verhuiskostenregeling vastgesteld. Wordt een werknemer bij indiensttreding of overplaatsing door de werkgever verplicht te verhuizen omdat hij/zij in verband met calamiteiten buiten werktijd dicht bij het werk moet wonen, dan heeft betrokkene recht op een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Is bovenstaande situatie niet van toepassing, dan kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden op grond van deze nieuwe regeling toch een vergoeding toekennen. Meer informatie, voorwaarden en de regeling vindt u op de P&O-pagina over de verhuiskostenregeling.


Nieuwe vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden

Per 1 september is een nieuwe vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden aangesteld als opvolger van de heer Bert van Driel, die met pensioen is gegaan. Het College van Bestuur heeft daarbij gekozen voor twee functionarissen, die elkaar aanvullen en voor elkaar kunnen waarnemen bij afwezigheid. Als vertrouwenspersoon is benoemd de heer Jan (J.H.W.) Maasen en als plaatsvervangend vertrouwenspersoon is benoemd mevrouw Marije (M.M.) Bedaux.

Jan Maasen (1952) is van 1981 tot 2011 werkzaam geweest als bedrijfsarts van de Universiteit Leiden en manager van de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Daarna heeft hij ruim drieënhalf jaar gewerkt als directeur HRM van het LUMC. Per 1 september is hij uit die functie teruggetreden om een nieuwe balans te vinden tussen werk en privé. Vanaf die datum werkt Jan in deeltijd als hoofd Gezondheid van de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Marije Bedaux is gecertificeerd NLP- en TA-coach, loopbaanadviseur en jurist. Na haar rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht heeft zij als advocaat-stagiaire gewerkt en na het afronden van de stage en beroepsopleiding heeft zij haar baan opgezegd om te reizen. Vanaf 2002 is Marije Bedaux actief geweest binnen de werving en selectie van juristen. Tot 2014 werkte zij als partner bij een gespecialiseerd bureau. Sinds 2014 is Marije werkzaam als loopbaanadviseur voor studenten bij de faculteit Rechtsgeleerdheid.

De vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 071 – 527 8015 van de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) of per e-mail: vertrouwenspersoon@bb.leidenuniv.nl.

Adres:
Poortgebouw Zuid, 3e etage
Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden

Inschrijven voor ICLON-trainingen via Self Service

Sinds kort is het voor medewerkers van de Universiteit eenvoudiger om zich voor een ICLON-training in te schrijven, namelijk via Self Service.

Digitaal inschrijven
Op de pagina’s van het ICLON staat nu bij elke training de mogelijkheid om via Self Service in te schrijven. In Self Service kunt u in de linkerkolom klikken op 'ICLON-opleidingen' en wordt u op praktische wijze door de inschrijfprocedure geloodst. Voor betaalde trainingen dient u een SAP-nummer in te vullen; het is handig om dit bij de hand te hebben wanneer u zich inschrijft.

Toestemming van uw leidinggevende
U bent pas ingeschreven als uw leidinggevende heeft ingestemd. Het systeem reserveert ook dan pas een plaats voor u. Goed overleg met uw leidinggevende is daarom belangrijk.

Vernieuwde training voor (nieuwe) leden van examencommissies van de Universiteit Leiden

Wanneer u lid bent geworden  van een examencommissie komen er veel vragen op u af. Academische Zaken, Juridische Zaken en het ICLON bieden u een korte training aan die handreikingen geeft om deze vragen te kunnen beantwoorden. Vorig  jaar is deze training voor het eerst aangeboden en waren de reacties zeer positief. De workshop wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden.

Details over de workshop vindt u op de cursuspagina van het ICLON. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de workshop.

Laatst Gewijzigd: 14-09-2015