P&O Nieuws 1 december 2015

Verlof opnemen via Self Service voor het einde van het kalenderjaar

In de Procedure vakantie is, conform de cao NU, bepaald dat de werknemer de vakantie opneemt in het jaar waarin de aanspraak is ontstaan. Mocht dit niet lukken, dan kan de werknemer de niet opgenomen vakantie-uren naar het volgende kalenderjaar meenemen. In dat opvolgende kalenderjaar moet de werknemer die vakantie-uren opnemen. Niet opgenomen uren vervallen aan het einde van dat kalenderjaar.

In de Procedure is ook opgenomen dat het verplicht is een verlofaanvraag te doen in Self Service. Dit geldt voor iedere medewerker, tenzij sprake is van gemaakte jaarafspraken. Indien u aan het einde van 2015 nog steeds geen gebruik heeft gemaakt van het verlofregistratiesysteem in Self Service, dan wordt het in 2015 opgebouwde verlof geacht te zijn genoten. Het advies is dus: plan uw verlof op tijd en doe de aanvraag via Self Service.

Neemt u in 2015 opgebouwd, maar niet opgenomen verlof mee naar 2016, dan dient u vóór 1 april 2016 met uw leidinggevende afspraken te maken over wanneer u dit meegenomen verlof in 2016 opneemt.

Niet opgenomen verlof van het vorige kalenderjaar (2014) komt aan het einde van 2015 te vervallen.


Meld u aan voor nieuwe trainingen van HRM Opleidingen

Projectmanagement voor (management-)assistenten
Doelgroep: management-assistenten, secretaressen en andere ondersteuners.
Datum: 11 februari 2016
Inschrijven: u kunt zich opgeven tot 19 januari 2016

Het doel van deze workshop is op de eerste plaats om deelnemers beter in staat te stellen om projecten te ondersteunen door kennis en inzicht in projectwerk. Op de tweede plaats kunnen deelnemers op basis van de opgedane inzichten afwegen of zij wellicht willen doorgroeien naar een zwaardere rol in projecten.

Health Coach programma®Intensief

Doelgroep: medewerkers Universiteit Leiden
Datum: het programma start op 1 februari 2016
Inschrijven: u kunt zich opgeven tot 12 januari 2016

Het Health Coach Programma® Intensief is een programma van 6 maanden, waarin medewerkers die hun gezondheid substantieel willen verbeteren, een half jaar lang een mix van groepsbijeenkomsten en 1-op-1 gezondheidscoaching krijgen. Dit programma biedt voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn een kans om op wetenschappelijk verantwoorde wijze te werken aan hun gezondheid.

Overige HRM-trainingen

 • Praktisch Projectmanagement
  Doelgroep: alle medewerkers Universiteit Leiden
  Start op 29 februari 2016
 • Timemanagement, zelfmanagement
  Doelgroep: alle medewerkers Universiteit Leiden
  Datum: 18 januari (hele dag) + 15 februari (middag)
  Inschrijven: u kunt zich opgeven tot 12 januari 2016
 • Effectief beïnvloeden, ook zonder macht!
  Doelgroep: alle medewerkers Universiteit Leiden
  Datum: 2 februari, 16 februari, 8 maart (dinsdagen) van 9.00 - 17.00 uur.
  Inschrijven: u kunt zich opgeven tot 12 januari 2016

Het volledige trainingsaanbod van HRM Opleidingen

Extra ICLON-training voor (nieuwe) leden van examencommissies

‘Alle leden van examencommissies zouden deze training moeten volgen’

Wanneer u lid bent geworden van een examencommissie komen er veel vragen op u af. Het ICLON geeft u, in samenwerking met het College van Bestuur, in een korte training handreikingen om deze vragen te kunnen beantwoorden. De training is nu een aantal keren aangeboden en de reacties zijn zeer enthousiast.

Vanwege grote belangstelling wordt de training op 12 en 19 januari 2016 nog een keer aangeboden. Schrijf u snel in.

Meer informatie en aanmelden
Training nieuwe leden examencommissies

Laatst Gewijzigd: 01-12-2015