Leiderschap

Bestuur en management in een wetenschappelijke organisatie stelt steeds hogere eisen aan leiderschapsvaardigheden, waarbij het niet alleen gaat om be- en aansturen van wetenschappelijke processen, maar meer en meer om bedrijfsmatige zaken als in- en externe financiering, wervingskracht voor studenten en promovendi, nationale en internationale samenwerking.

Leergang Persoonlijk Leiderschap (WP)

Een wetenschapper krijgt met steeds meer onderwerpen te maken, waardoor het vak niet meer alleen onderzoek en onderwijs omvat, maar ook steeds meer een beroep doet op vaardigheden op het gebied van management, acquisitie en financiën.

Om toekomstig hoogleraren zo goed mogelijk voor te bereiden dit breder wordende takenpakket zijn trainingsmodulen ontwikkeld, die zo zijn samengesteld dat de 4 modulen samen als leergang beschouwd kunnen worden. Afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen is inschrijving ook per module mogelijk.

De modulen zijn bedoeld voor UD’s en UHD’s met 5-10 jaar ervaring na hun promotie en tenure track kandidaten van de faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen.

Leergang Academisch Leiderschap

De Leergang Academisch Leiderschap bereidt hoogleraren voor op een functie als WD of Decaan. Maart 2017 gaat de volgende leergang van start en heeft een doorlooptijd van ongeveer 6 maanden. Deelnemers zijn op voordracht van de decaan van de faculteit door het CvB uitgenodigd deel te nemen. De voordracht vindt eind 2016 plaats, de intakegesprekken op 30 en 31 januari 2017. 

Een dergelijke leergang is inmiddels 13 keer georganiseerd en is goed geevalueerd. Enkele opmerkingen uit de evaluaties tijdens de leergang:

  • Uitstekend, ik denk dat de investering van energie in deze training zich terugbetaalt in mijn bestuurlijke praktijk; ik heb er (zelfs) meer aan gehad dan ik had verwacht. Ik heb geen radicaal nieuwe opvattingen of werkwijzen gehoord, wel bevestiging van wat ik in de praktijk probeer te brengen; uitwisseling met andere deelnemers zeer waardevol.
  • Vergroot het palet aan kleuren in je stijl van leidinggeven
  • Leiderschap is voor mij interessant. Wat minder: omgaan met lastige medewerkers (enige overlap met R&O cursus); jammer dat niet iedereen er altijd is; ik moet er aan wennen dat er niet-wetenschappelijke modellen gebruikt worden om de discussie op gang te brengen.
  • Ik wil graag nog eens zeggen dat ik de cursus Academisch leiderschap zoals op hoofdlijnen ingevuld door Barbara en Ben werkelijk  fantastisch vind.  Ze zijn echt inspirerend en bieden veel stof tot nadenken. Het is nog niet helemaal voorbij maar de bijeenkomsten waren de juweeltjes van het jaar. Zo, dat moest toch ook maar eens gezegd worden. Dus mijn zeer hartelijke dank.

Over de trainers:

  • In een woord excellent
  • De trainers vullen elkaar prima aan, bovendien wordt goed ingespeeld op de behoeftes vanuit de deelnemers: naast de meer geplande activiteiten bestaat voldoende ruimte voor maatwerk.
  • Topkwaliteit en veel humor!
  • De ervaring druipt eraf; zowel als persoon als inhoudelijk van grote toegevoegde waarde.

De leergang  omvat 3 vaardigheidsblokken van 1 dag (Locatie: Academiegebouw, Rapenburg 70, Leiden), 3 residentiele modulen van 5 dagdelen (Locatie: n.n.b. met overnachting), en een individueel coaching gesprek (Locatie: De Oude UB, Rapenburg 73, Leiden).

De leergang is een mix van theorie en praktijk, waarbij de eigen ervaring van de deelnemers centraal staat. De uitvoering is in handen van 2 ervaren trainers, die het leerproces faciliteren en monitoren. Daarnaast wordt voor verschillende onderwerpen een beroep gedaan op interne deskundigen, zodat de leergang aansluit bij de actualiteit binnen onze organisatie.

Leergang Onderwijskundig Leiderschap

De Leergang Onderwijskundig Leiderschap bereidt hoogleraren voor op een functie als portefeuillehouder onderwijs, onderwijsdirecteur of op een andere wijze betrokkenheid bij onderwijsvernieuwing. In februari 2012 is een eerste leergang gestart met uitsluitend Leidse deelnemers. In juni 2014 is een leergang in LDE-verband gestart, met deelnemers van alle 3 de universiteiten. De volgende start in 2017, data nog bekend te maken. Ook voor deze leergang worden deelnemers voorgedragen door de decaan van de faculteit.
Tijdens de leergang werkt iedere deelnemer aan een project op het gebied van onderwijsinnovatie en krijgt daarbij de feedback van de programmabegeleiders en van collega-deelnemers.
Onderwerpen tijdens de leergang zijn visie op leren, praktijk op cursusniveau, praktijk op curriculumniveau en leiderschap.

Laatst Gewijzigd: 24-11-2016