Internationalisering

Een naar buiten gerichte blik is noodzakelijk voor onderwijs en onderzoek op topniveau. Internationalisering is daarom belangrijk voor de Universiteit Leiden.

Internationaal medewerkersbestand

De internationalisering bij de universiteit vertaalt zich in de aanwezigheid van studenten uit verschillende culturen en nationaliteiten en in wereldwijde samenwerkingsverbanden. Daarnaast kent de universiteit medewerkers uit vele landen en culturen. Ze wil een omgeving zijn waar alle medewerkers zich thuis voelen. De aanwezigheid van talentvolle internationale medewerkers draagt immers bij aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs.

Contact

De komst naar- en wonen en werken in Nederland en in Leiden brengt een aantal formele verplichtingen met zich mee. Daarnaast zijn er vaak ook veel vragen over wonen, scholen en alle zaken die spelen rond de vestiging in een nieuwe omgeving.  

Voor vragen over de procedures en alle zaken rond uw komst naar Leiden en de universiteit kunt u terecht bij uw afdeling P&O.

Laatst Gewijzigd: 18-08-2014