HR-beleid

De omgeving waarin universiteiten opereren verandert snel. Zo neemt het aantal internationale studenten toe en vindt het onderzoek in alle faculteiten meer en meer plaats in een internationale context, is het wetenschappelijk personeel in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor de bekostiging van het onderzoek en voor de werving van voldoende studenten in het onderwijs ("academisch ondernemerschap"), en vragen studenten steeds nadrukkelijker om inspirerend en uitdagend onderwijs. Ten slotte wordt de omgeving waarin we werken steeds competitiever. Van onderzoekers en docenten mag de ambitie worden gevraagd om bij de besten te horen. De inzet en kwaliteit van onze ondersteunende staf is cruciaal voor het bereiken van die ambitie.

HR-beleidsplan

Een goed universitair en facultair personeelsbeleid kan bijdragen aan onze gezamenlijke ambitie bij de besten te horen. Dit HR-beleidsplan 2010-2014 geeft richting aan het personeelsbeleid in de komende jaren, in nauwe aansluiting op het Instellingsplan 2010-2014.

Human Resources Beleidsplan 2010-2014 (pdf)

Instellingsplan

Personeel is een van de kritische succesfactoren in het streven van onze universiteit naar een toonaangevende positie in de wetenschappelijke wereld en in de samenleving. De kwaliteit van onze medewerkers is daarbij bepalend. Onze universiteit wil aantrekkelijk zijn voor de beste onderzoekers en docenten, in de nationale maar ook de internationale markt. Dit betekent dat wij perspectieven en een goed werkklimaat en een goede werkomgeving willen bieden voor wetenschappelijk talent, zowel van binnen de universiteit als van daarbuiten. Op deze wijze kan onze universiteit topwetenschappers aantrekken maar hen ook voor de universiteit behouden, en ruimte bieden om bij de top te blijven.

Instellingsplan 2010-2014 (pdf)

Jaarverslag

In het jaarverslag 2010 wordt o.a. gerapporteerd over de ontwikkelingen op personeelsbeleid.

Personeel in cijfers

Meer informatie over het personeelbestand vindt u op de feiten & cijfers webpagina.

Laatst Gewijzigd: 26-10-2011