Over HRM opleidingen

Bewijs van deelname

Bij volledige deelname aan een training ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname. Wanneer u een substantieel deel van een training door persoonlijke omstandigheden moet missen, kijken we met u of er een manier is om de gemiste training te compenseren en daardoor toch het certificaat te krijgen.