Internationale onderwijsprojecten

Strategische Partnerschappen

Strategische Partnerschappen zijn internationale samenwerkingsprojecten. Dit kunnen kleine of grootschalige projecten zijn tussen hoger onderwijsinstellingen en/of andere organisaties. Dergelijke partnerschappen dienen onderwijsinnovatie en kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs in Europa ten doel hebben.