Wat is Erasmus+?

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor het stimuleren van onderwijs, training, jeugd en sport. Erasmus+ biedt vele mogelijkheden voor het aanvragen van subsidies voor uitwisselingen en internationale onderwijsprojecten.


Voor de periode 2014–2020 heeft de Europese Commissie bijna 15 miljard euro gereserveerd.


Programmaonderdelen

Het Erasmus+ programma bestaat uit drie actielijnen:

• Key Action 1: Mobiliteit 
 o Mobiliteit van studenten en staf in Europa
 o Mobiliteit van studenten en staf buiten Europa 
 o Erasmus Mundus Joint Master Degrees

• Key Action 2: Strategische Partnerschappen

 o Strategische Partnerschappen
 o Knowledge Alliances en Sector Skills Alliances
 o Capacitybuilding in the field of Higher Education

• Key Action 3: Beleidsontwikkeling

Onder Key Action 1 vallen o.a. de Erasmusbeurzen voor studenten en de Joint Programmes. Sinds 2015 is het mogelijk om Erasmusbeurzen voor uitwisselingen met instellingen buiten Europa aan te vragen.

Key Action 2 betreft internationale samenwerkingsprojecten met het oog op innovatie en de verbetering van het onderwijs in Europa. Deze actielijn bestaat uit de volgende subsidiemogelijkheden: strategische partnerschappen (sectoraal of sectoroverstijgend), kennisallianties (met het bedrijfsleven) en capaciteitsopbouw (modernisering onderwijs in partnerlanden).


 


 

 
Laatst Gewijzigd: 01-10-2015