P&O Nieuws 29 november 2016

Pensioenpremie stijgt van 18,8 naar 21,1 procent

Het ABP heeft op donderdag 24 november de pensioenpremies voor 2017 bekend gemaakt. De premie bedroeg sinds 1 april 2016 18,8% en wordt vanaf 1 januari 2017 verhoogd naar 21,1%.

Wat betekent dit voor u?
De pensioenpremie wordt deels betaald door werkgevers (70%) en deels door medewerkers (30%). Op uw salarisstrook van januari 2017 leidt de premieverhoging tot een lager netto loon.


Het Health Coach Programma nu ook in 2017

Het Health Coach Programma® Intensief is een programma van 6 maanden, waarin medewerkers die hun gezondheid substantieel willen verbeteren, een half jaar lang een mix van groepsbijeenkomsten en 1 op 1 gezondheidscoaching krijgen. Dit programma biedt voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn een kans om op wetenschappelijk verantwoorde wijze te werken aan hun gezondheid.

Startdatum : maandag 6 februari
Duur : 6 maanden
Kosten : € 1.110

Aanmelden en meer informatie
Health Coach programma®Intensief

Bekijk het volledige overzicht
HRM Opleidingen

 

ICLON jaarprogramma 2017

Het ICLON biedt trainingen aan docenten ter ondersteuning van hun BKO-traject. Daarnaast zijn alle trainingen zeer geschikt voor docenten die geen BKO-traject doorlopen, maar hun kennis willen opfrissen of uitbreiden.

Trainingen:

 • Hoor- en werkcolleges geven
 • Blended Learning (alleen in het Engels) 
 • Ontwerpen van onderwijs 
 • Toetsen en beoordelen
 • Scripties begeleiden 
 • Tips & tricks for organising peer feedback (alleen in het Engels) 
 • Making and using video clips for educational purposes (alleen in Engels)
 • Inclusive education: reaching all your students (alleen in het Engels)
 • Cultural Awareness in Teaching and Learning (alleen in het Engels)
 • Blackboard voor gevorderden 
 • Cursus voor (nieuwe) leden van examencommissies van de Universiteit Leiden (alleen in het Nederlands)

Voor promovendi en student-assistenten met een onderwijstaak heeft het ICLON ook diverse trainingen:

 • Startcursus didactische basisvaardigheden 
 • Blackboard voor gevorderden 

Meer informatie en aanmelding

ICLON trainingen

Laatst Gewijzigd: 30-11-2016