P&O Nieuws 1 februari 2017

Verlofopname van leeftijdsuren stopt per 2018

Voor medewerkers die recht hadden op zogenoemde leeftijdsuren is 2017 het laatste jaar waarin de extra verlofuren worden toegekend en ook het laatste jaar waarin ze kunnen worden opgenomen.

Wat zijn leeftijdsuren?
Leeftijdsuren zijn extra verlofuren die vóór 2013 werden toegekend vanaf een bepaalde leeftijd, bovenop de standaard verlofuren. Heeft u recht op deze uren, dan kunt u het voor u geldende aantal terugvinden in de verlofmodule van Self Service onder het kopje ‘leeftijdsuren’.

Leeftijdsuren komen te vervallen per 2018
Cao-partijen hebben in 2013 afgesproken dat deze uren komen te vervallen, in eerste instantie voor medewerkers die op dat moment nog geen recht hadden op leeftijdsuren en voor nieuwe medewerkers. Voor medewerkers die op 31 december 2012 al in dienst waren én op grond van onze lokale regeling recht hadden op extra uren is afgesproken dat zij tot 1 januari 2018 dit recht zouden behouden. De overgangsregeling is terug te vinden in de cao Nederlandse Universiteiten.

Zie ook


Laatst Gewijzigd: 01-02-2017