Gratis gebruik van enquêtesoftware Qualtrics

Online vragenlijsten of aanmeldformulieren voor onderzoek maken kan veel tijd en denkwerk kosten. Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden kunnen daarom kosteloos de zeer uitgebreide software Qualtrics gebruiken.

Wat is Qualtrics?

Qualtrics is software, bedoeld voor het opzetten, verwerken en analyseren van allerlei soorten (complexe) online enquêtes. Het programma heeft een enorm aantal mogelijkheden, waaronder vertakkingslogica, diverse vraagsoorten en de mogelijkheid om resultaten naar statistische software als SPSS te exporteren.

Als u met Qualtrics werkt, kan het voorkomen dat u te maken krijgt met gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Houdt bij de verwerking van deze persoonsgegevens altijd rekening met het informatiebeveiligingsbeleid van de universiteit en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Voor wie is Qualtrics?

Alle medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden met een geldig ULCN-account.

Hoe logt u in?

De Universiteit Leiden heeft een eigen Qualtrics-domein. Log daar in met uw ULCN-account.

Meer weten over Qualtrics?

Kijk eens op de website van de leverancier voor gedetailleerde informatie over alle mogelijkheden van het programma. Op YouTube zijn veel instructievideo’s te vinden.
De afdeling ICT-voorzieningen van de Faculteit Sociale Wetenschappen heeft ook enkele tips & tricks op een rijtje gezet.

Laatst Gewijzigd: 16-12-2016