Ervaringen van docenten met blended learning gebundeld

Blended learning is een mix van online en offline onderwijs. Deze vrij nieuwe didactische aanpak vraagt veel van de docenten en er is veel te leren. Na vier jaar maakt de Universiteit Leiden in een boekje de balans op van een aantal projecten waarmee opleidingen en docenten die met blended learning aan de slag willen of zijn, hun voordeel kunnen doen.

Wat werkt en wat niet?

Hoe combineer je contactmomenten in het onderwijs met online leeractiviteiten en opdrachten, zodat studenten meer kennis vergaren en docenten de leerstof meer kunnen verdiepen? Hoe kan blended learning de kwaliteit van het onderwijs versterken? Vanuit deze vragen zijn de afgelopen jaren drie opleidingen en veel individuele docenten van de Universiteit Leiden met blended learning aan de slag gegaan. Welke mix en welke vormen van online en offline onderwijs werken wel en niet? Wat zijn aandachtspunten voor succes? En hoe pak je het als opleiding duurzaam aan?


Meer arbeidsvreugde en hogere cijfers

Kim Beerden

Kim Beerden

De lessons learned uit deze projecten zijn nu via een aantal persoonlijke verhalen van docenten, opleidingsdirecteuren en ICTO-coördinatoren gebundeld in het boekje Blended Learning – Het versterken van het onderwijs op de Universiteit Leiden. Hierin vertellen zij hoe ze blended learning inzetten en hoe ze dit ervaren.

Zo vertelt Kim Beerden (universitair docent Geschiedenis en winnaar van de LUS Onderwijsprijs 2016) in het boekje dat 'blended learning de ruimte geeft om onderwijs in de contacturen te intensiveren'. Pauline Schuyt (hoogleraar Sanctierecht en straftoemeting) legt in haar verhaal uit dat blended learning weliswaar meer voorbereiding kost, maar dat de arbeidsvreugde ook toeneemt. Onno Meijer (hoogleraar Interne Geneeskunde) merkt op dat studenten met eerst zessen of zevens, nu hogere cijfers halen.


Hester Bijl
Vicerector magnificus Hester Bijl van de Universiteit Leiden wijst in het boekje op het belang van blended learning voor het onderwijs van de universiteit. ‘Ik hoop dat dit boekje aanzet om ons onderwijs verder te vernieuwen en digitale mogelijkheden meer te benutten. Blended learning is cruciaal om de onderwijsambities van de Universiteit Leiden waar te maken.’

Implementatie beste in opleidingsverband

Marja Verstelle

Marja Verstelle

In het boekje staan de geïnterviewden verder stil bij wat er allemaal komt kijken bij de succesvolle implementatie van blended learning. 'Een van de belangrijkste lessen die zijn geleerd is dat een duurzame en effectieve invoering van blended learning het beste in opleidingsverband kan worden aangepakt en gekoppeld wordt aan een bredere vernieuwing van de opleiding', aldus Marja Verstelle, ICTO-programmamanager.

De komende jaren zal ICTO samen met opleidingen, faculteiten en experts antwoorden zoeken op nieuwe vragen en (digitale) ontwikkelingen.


Meer weten?

Meer weten over de ervaringen met en mogelijkheden van blended learning? U kunt het boekje Blended Learning – Het versterken van het onderwijs op de Universiteit Leidendownloaden. Wilt u ermee aan de slag samen met uw team? Laat het weten aan het ICTO-programmateam en u ontvangt één of meerdere gedrukte exemplaren. Neem vooral daarnaast ook contact op met uw facultaire ICTO-coördinator die u verder kan helpen met advies en ondersteuning. 

Laatst Gewijzigd: 28-02-2017